Elräkningen

Många tycker att det är svårt att förstå sig på elräkningen. En massa olika avgifter radas upp och oftast betalar man helt enkelt slutsumman, utan att faktiskt förstå vad man betalar för.

Två olika räkningar

I Sverige betalar vi två olika räkningar för elen. Beroende på avtal kan man dock få de tillsammans. Den ena räkningen går till elnätsföretaget. Elnätsföretaget äger själva elnätet och ansvarar för överföringen av el till ditt hem. De har monopol inom sitt område och du kan inte välja elnätsföretag. Det finns helt enkelt bara en uppsättning elkablar, som går hem till ditt hus och de är det ett specifikt företag som har ansvar för.

Den andra räkningen går till elhandelsföretaget. Elhandelsföretag handlar med el och säljer själva elen till dig. De köper in el och har vanligen också egna kraftverk av olika slag. Du kan välja vilket elhandelsföretag du vill och även välja mellan olika avtal.

Elnätsavgift

Nu är det inte bara så enkelt att du betalar en avgift till elnätsföretaget och en avgift till elhandelsföretaget. Båda tar ut en rad olika avgifter.

Elnätsbolaget tar betalt för:

  • Abonnemanget (fast avgift)
  • Överföringen av el (rörlig beroende på hur mycket el du använder)
  • Elberedskapsavgift
  • Nätöverföringsavgift
  • Elsäkerhetsavgift

De sista tre avgifterna är beslutade av riksdagen och går till den statliga verksamheten som rör el. De dyker upp på elfakturan från elnätsföretaget i början av året.

Elsäkerhetsavgiften

Denna avgift går till Elsäkerhetsverket. De arbetat med att förebygga skador som beror på el. De jobbar också med elektriska störningar och ska se till att inte elen stör andra viktiga funktioner i samhället. Det är också detta verk som ansvarar för behörighet för elinstallation.

Elberedskapsavgiften

Denna avgift går till Svenska Kraftnäts arbete. Detta statliga verk ansvarar för stamnätet för elkraft. Det handlar om exempelvis mycket starka ledningar, stationer och utlandsförbindelser. De ska också se till att elsystemet är i balans och att olika anläggningar kan samverka på ett säkert sätt.

Nätövervakningsavgiften

Denna avgift går till Energimarknadsinspektionen och deras arbete. De arbetar med reglerna på energimarknaden och ser till att dessa efterföljs.

Elhandelsavgift

Den andra avgiften du betalar går till elhandelsföretaget. Denna avgift kan du själva påverka eftersom du kan välja elhandelsföretag och avtal. Under “tips och råd” kan du läsa mer om val av elhandelsbolag.

Elhandelsföretaget tar ut följande avgifter:

  • Elpris
  • Energiskatt
  • Moms
  • Eventuell årsavgift
  • Elcertfikatsavgift (redovisas ibland separat, ibland inbakat)

Här betalar du alltså för själva elen du förbrukar och på detta skall det gå energiskatt och moms på energiskatten till staten. Du kan också behöva betala en årsavgift till elhandelsbolaget.

Elcertifikatsavgift

Elcertifikatsavgiften tas ut med målet att öka användningen av förnyelsebar energi i Sverige. Elhandelsbolaget är skyldigt att köpa in andelar som motsvarar kundernas förbrukning.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *