Tips och råd

Vad ska man tänka på när det gäller elpris?

Gör ett val

Det viktigaste när det gäller elpriset är att göra ett aktivt val av elhandelsavtal. Om man inte gör ett aktivt val, får man vanligen ett tillsvidare avtal från elhandelsföretaget och dessa brukar vara dyra. Att välja rörligt elpris eller binda elpriset till en viss kostnad på en viss tid, brukar alltid bli billigare. Tänk också

Jämför

Det finns idag en rad olika siter som hjälper dig att jämföra elpriset och välja ett avtal som passar dig. Du fyller i olika förutsättningar och önskemål och får sedan förslag på avtal, vilket gör det lätt att göra ett val. Många gånger finns det också riktigt förmånliga avtal via jämförelsesiterna, eftersom elhandelsbolagen är måna om att vinna nya kunder.

Håll koll på avtalstiden

Vanligen får du brev om att avtalstidens slut närmar sig och erbjuds då ett nytt avtal, som du får automatiskt, om du inte gör något. När avtalet går ut, binds ditt elpris igen med samma elhandelsbolag. Det kan dessutom vara så att de då binder dig till ett dyrare avtal och utan de tillval du hade tidigare (exempelvis vindkraft).

Rörligt eller fast?

Precis som med bolåneräntor finns inget självklart svar att ge. Det handlar till stor del om hur du är som person och vilken ekonomi som finns. Det kan exempelvis kännas otryggt att ha ett rörligt elpris, särskilt om man har en ansträngd ekonomi. Vad som lönar sig mest har också varierat mellan olika år och beroende på vilka avtal man har bundit sig till.

Tänk på miljön!

Sen finns det möjligheter att tänka på miljön i samband med elpriset. Ett lågt elpris är bra, men att göra av med mindre el sänker också elkostnaderna och är bra för miljön.

Många gånger kan man välja att betala lite extra för förnyelsebar energi. Man kan exempelvis betala lite extra för att få vindkraft och på så vis tänka på miljön.

– Läs mer om miljö och elpris

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *