Fortsatt lågt elpris

Elpriset har varit fortsatt lågt under maj månad, även om en liten uppgång skett under den senaste månaden. Svenskarna har för tillfället bland de bästa elpriserna i Europa.

Vad påverkar det aktuella priset?

Vad är det då som ligger bakom dagens elpris? Dels är det dags för underhåll av de svenska kärnkraftverken. Det innebär att hälften av reaktorerna för närvarande är avstängda. Det rör sig dock om planerat underhåll, så det kom inte oväntat för någon.

Samtidigt är vattennivåerna något under det normala, vilket i sin tur påverkar tillgången på vattenkraft.

Vintern var mild och rik på nederbörd, vilket gav riktigt låga elpriser och de låga nivåerna ligger kvar. Under de varma månaderna är efterfrågan på el mycket låg. De ljusa kvällarna bidrar också till att el inte behöver användas i samma utsträckning.