Rekordlågt elpris första halvåret

2014 har varit ett rekordår, när det gäller just elpriset. Man får gå tillbaka ända till 2007 sedan man hittade ett lägre elpris, under samma period. Jämfört med 2010 och 2011 är elpriset nästan hälften. Jämfört med förra året har en villaägare kunnat spara runt 1000 kronor den första halvan av året.

Gott om vatten i magasinen

Det finns gott om vatten i magasinen, vilket är en bidragande orsak till det låga elpriset. Välfyllda magasin ger en trygghet om god tillgång till vattenkraft framöver.

God tillgång på kärnkraft

Det är också god tillgång på kärnkraft eller åtminstone ganska hög tillgång, vilket denna tid på året räcker gott och väl. När el inte behövs för uppvärmning, går elkonsumtionen ned.

Industrin har inte hämtat sig

Det finns ytterligare en anledning som pekas ut som bidragande till de låga elpriserna, nämligen att industrin fortfarande inte återhämtat sig efter den ekonomiska nedgången. 2009-2010. Industrin kräver ännu inte så mycket el, som innan nedgången. Efterfrågan är fortfarande låg, både i Sverige och övriga Europa, vilket pressar ned priserna.

Regnig sommar ger lägre elpris

För elprisets skull bör vi nu alla hoppas på en regnig sommar. En regnig sommar ger välfyllda vattenmagasin och ett gott utgångsläge inför vintern. En regnig sommar är kanske inte riktigt vad du hoppas på, men tänk på elpriset när det regnar. Något gott för det nämligen med sig!