Låga elpriser

Just nu är det låga elpriser. Samtidigt är skillnaden mellan olika elbolag stor, så även om elpriset är lågt kan det löna sig att se över sitt elavtal.

Gynnsamt väder bakom lågt elpris

Den största anledningen bakom det låga elpriset är vädret. Under hösten har det varit milt och det milda vädret hänger i. Vid milt väder blir efterfrågan på el lägre. Samtidigt har det varit mycket nederbörd, som gynnar vattenkraften och mycket blåst, så vindkraften har producerat mycket el.

Andra faktorer bakom lågt elpris

Även om vädret är den största faktorn bakom det låga elpriset, finns det fler. Kärnkraften fungerar bra, även om två reaktorer för närvarande är avstängda och en kör med mindre kapacitet.

Priset på kol och olja sjunker, vilket gynnar elpriset. Dessa energikällor är inte så viktiga för Sveriges elproduktion, men påverkar de längre fastprisavtalen, som i större utsträckning påverkas av det ekonomiska läget i världen. Samtidigt har svenska kronans värde sjunkit något mot andra viktiga valutor, vilket har haft en negativ inverkan, även om det har varit billigt att importera el.

Elpriset förväntas bli högre 2015

Under 2015 förväntas elpriset gå upp. 2014 var helt enkelt ett ovanligt billigt år på elprismarknaden. Faktum är att elpriset 2014 var hälften mot elpriset 2010. Dessutom har energiskatten ökat från 29,3 öre/kWh till 29,4 öre/kWh. För ett hushåll med en årsförbrukning på 20 000 kWh uppskattas elen kosta ca 800 kronor mer 2015.

Nytt rekord för vindkraften

Förra veckan producerade vindkraften i Sverige 383 GWh, vilket är den högsta siffran någonsin. Det milda och blåsiga vädret ledde till att spotpriserna sjönk.

Vattenmagasinen fylls på

Vi är säkert många som har anat att vattenkraftens magasin har fyllts på. Det hänger ju ihop med mängden nederbörd och nu har verkligen höstvädret kommit med besked. Magasinen har fyllts på, men ligger fortfarande lite under det normala på 70,2 %. Det har dessutom utlovats mer nederbörd än normalt för årstiden. Bra för magasinen, mindre kul för den som vill vara ute.

Mindre elanvändning

Samtidigt ligger temperaturen i Sverige över det normala för årstiden. Exempelvis slogs det ett nytt värmerekord för november i Göteborg förre helgen. De höga temperaturerna leder till en lägre elförbrukning, vilket också påverkar elpriset.

Ny regler för mer rättvist elpris

Lagom till att svenska folket ska gå och rösta har regeringen slängt ut en nyhet gällande elpriset. Nya regler ska stoppa elbolagen från att ta ut för höga elnätsavgifter och träder i kraft den 1 november.

Vad är egentligen nytt?

De nya reglerna har som mål att ge en bättre koppling mellan elnätsavgifterna och bolagens faktiska investeringar. På så vis ska kunderna skyddas mot orimligt höga avgifter.

Ytterligare ett mål med de nya reglerna är att motivera elbolagen att investera i elnäten, eftersom  investeringarna ska bli mer lönsamma.

Energimarknadsinspektionen har haft ansvar för att sätta gränser för vilka avgifter elnätsbolagen får ta ut, men deras beslut har ofta överklagats av elbolagen och situationen har varit otydlig för alla inblandade. Därför hoppas man också att de nya reglerna nu ska ge den tydlighet som tidigare saknades.

Villaägarna nöjda

Villaägarna är föga förvånande mycket nöjda med de nya reglerna och menar att detta är ett bra steg mot mer rimliga elnätsavgifter.

Elbolagen irriterade

Elbolagen å sin sida är irriterade över regeringens nya regler. De menar att det kommer att få motsatt effekt. Eon menar exempelvis att de nya reglerna endast fokuserar på elnätets ålder och missar andra aspekter som kvalitet och funktion. Det är inte alltid så att ålder har ett självklart förhållande till kvalitet och säkerhet. Elbolagen kan därför tvingas satsa på investeringar, som de menar egentligen inte behövs. Elbolagen tror att elnätsavgifterna kommer att bli högre i och med det de kallar detaljstyrning.

Källa: http://www.energinyheter.se/2014/09/nya-regler-ska-ge-sk-ligt-elpris

Rekordlågt elpris första halvåret

2014 har varit ett rekordår, när det gäller just elpriset. Man får gå tillbaka ända till 2007 sedan man hittade ett lägre elpris, under samma period. Jämfört med 2010 och 2011 är elpriset nästan hälften. Jämfört med förra året har en villaägare kunnat spara runt 1000 kronor den första halvan av året.

Gott om vatten i magasinen

Det finns gott om vatten i magasinen, vilket är en bidragande orsak till det låga elpriset. Välfyllda magasin ger en trygghet om god tillgång till vattenkraft framöver.

God tillgång på kärnkraft

Det är också god tillgång på kärnkraft eller åtminstone ganska hög tillgång, vilket denna tid på året räcker gott och väl. När el inte behövs för uppvärmning, går elkonsumtionen ned.

Industrin har inte hämtat sig

Det finns ytterligare en anledning som pekas ut som bidragande till de låga elpriserna, nämligen att industrin fortfarande inte återhämtat sig efter den ekonomiska nedgången. 2009-2010. Industrin kräver ännu inte så mycket el, som innan nedgången. Efterfrågan är fortfarande låg, både i Sverige och övriga Europa, vilket pressar ned priserna.

Regnig sommar ger lägre elpris

För elprisets skull bör vi nu alla hoppas på en regnig sommar. En regnig sommar ger välfyllda vattenmagasin och ett gott utgångsläge inför vintern. En regnig sommar är kanske inte riktigt vad du hoppas på, men tänk på elpriset när det regnar. Något gott för det nämligen med sig!

Fortsatt lågt elpris

Elpriset har varit fortsatt lågt under maj månad, även om en liten uppgång skett under den senaste månaden. Svenskarna har för tillfället bland de bästa elpriserna i Europa.

Vad påverkar det aktuella priset?

Vad är det då som ligger bakom dagens elpris? Dels är det dags för underhåll av de svenska kärnkraftverken. Det innebär att hälften av reaktorerna för närvarande är avstängda. Det rör sig dock om planerat underhåll, så det kom inte oväntat för någon.

Samtidigt är vattennivåerna något under det normala, vilket i sin tur påverkar tillgången på vattenkraft.

Vintern var mild och rik på nederbörd, vilket gav riktigt låga elpriser och de låga nivåerna ligger kvar. Under de varma månaderna är efterfrågan på el mycket låg. De ljusa kvällarna bidrar också till att el inte behöver användas i samma utsträckning.

 

Tjäna pengar med rätt elpris

Ett bra sätt att få extra pengar i plånboken, är att se till att man har rätt elpris. Det är fortfarande en mycket stor andel av svenskarna, som inte bryr sig om att välja förmånliga avtal, utan behåller de dyra tillsvidareavtalen.

God ekonomi snabbt

Elpris är ett mycket tydligt exempel på att svenskarna inte tar hand om sin ekonomi. Alla kan med mycket små medel både spara och tjäna pengar. De flesta har en massa onödiga prylar hemma, som kan säljas av, för att få in pengar. De sakerna du en gång köpte för att du verkligen ville ha dem, har nu blivit omoderna. Och i ärlighetens namn får vi väl alla presenter, som vi egentligen inte behöver eller ens vill ha?

Nästan alla har onödigt dyra avtal när det gäller el, men även för andra tjänster i hemmet, som försäkringar, telefon och bredband. Genom att jämföra priser kan man ofta tjäna mycket pengar, särskilt på lång sikt. Varje månad blir det mer pengar kvar i plånboken, som du kan ha betydligt roligare för.

Andra sätt att tjäna pengar

Det finns även många andra sätt att tjäna pengar snabbt. Ofta har du möjligheterna till lite snabba pengar att tillgå, med endast några enkla knapptryck. Genom att delta i undersökningar eller tjäna pengar på bloggar, kan du snabbt få in lite nya färska pengar, till något du verkligen behöver.

Förbättra din ekonomi

Genom enkla förändringar kan du se till att inte slänga onödiga pengar i sjön och samtidigt få in lite extra välbehövliga pengar. En stabil ekonomi idag, leder till att du har bättre förutsättningar för en god ekonomi i framtiden. Genom att ekonomin går ihop idag, har du mer pengar över i morgon. Pengar, som du kan lägga på sådant du tycker är roligt, istället för att betala av skulder. Hitta dina vägar till en bättre ekonomi!

Förhållandevis låga elpriser

Den milda vintern har gett förhållandevis låga elpriser. Nu under mars månad ligger elpriserna både under det normala och efterfrågan på el är också mycket låg.

Gott om el och låga priser

Just nu är läget på elmarknaden stabilt. Elanvändningen är låg till följd av det milda vädret. Samtidigt är vattenförråden, som har så stor påverkan på de svenska elpriserna,, välfyllda till följd av vinterns rikliga nederbörd. Även tillgången på vindkraft och kärnkraft är god.

Ny uppgifter rörande fjärde kvartalet 2013

Nyligen publicerade Energimyndigheten nya uppgifter för fjärde kvartalet 2013. Uppgifterna gäller främst elpriser, men också vilka avtal folk tecknade.

Priserna var följande (2-års avtal):

Lägenhetskund: 54,1 öre/kWh

Villakund utan elvärme: 47,3 öre/kWh

Villakund med elvärme: 43,9 öre/kWh

Tillsvidarepriserna dyrast

Som vanligt ligger tillsvidarepriserna i topp. Tillsvidarepriset för en villa med elvärme låg i december 2013 på 66,8 öre/kWh. Antalet personer med tillsvidarepris sjönk något under förra året, men det är fortfarande över 15 % av elanvändarna som har dessa onödigt dyra avtal.

Rörligt eller tidsbundet?

Förra året valde allt fler i Sverige att köpa el via rörligt elpris istället för tidsbundna avtal. I slutet av året var båda alternativen lika vanliga på 37,7 %. Året innan vid samma tid var tidsbundet betydligt vanligare med 42,6 % samtidigt som rörligt endast låg på 32,2 %.

Samtidigt visar ny statistik från Vattenfall att antalet personer med fast avtal ökade markant under första halvan av mars. Elpriserna ligger lågt och man tror att detta är anledningen, men kanske också att kunderna vill ha trygghet och kontroll på sina utgifter. Första halvan av mars valde hela 84 % av de som tecknade avtal hos Vattenfall att göra det i form av ett fast avtal, en ökning med 10 procentenheter jämfört med året innan.

Fler elleverantörsbyten

Byten av elleverantör har också ökat det senaste året. Ökningen låg på runt 10 % för det sista kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. För hela förra året ökade antalet byten med 8 %.

Billigt slut 2013, dyr början 2014

Den som hade rörligt elpris i slutet av 2013, har förmodligen sparat en del pengar. Elpriset var det lägsta för december sedan statistiken började föras 2006.

Gynnsamma förutsättningar

Ett antal gynnsamma förutsättningar samspelade under december månad och pressade ner elpriset. Vädret var mycket milt, vintern kom sent. Kärnkraftsproduktionen var stabil och vattenkraftens magasin förbättrade sina nivåer, vilket utlovar god tillgång på el på längre sikt.

Sammanlagt blev 2013 lite dyrare

Medelpriset för hela året var något högre 2013 än 2012. 2013 landade på 34,1 öre/kWh. Den största anledningen till att elpriset ökade, var problem med vattennivåerna för vattenkraften under delar av året. Ett problem som fick elpriset att öka.

Med kylan kan elpriset nu stiga

Nu har kylan kommit och detta innebär att elpriset nu riskerar att skjuta i höjden. Exempelvis har många vattenkraftverk i södra Sverige tvingats stänga, då isvallar och issörja har stoppat upp vattenflödet. Denna typ av isbildning är ovanlig och förväntas avta de närmaste dagarna, så att produktionen åter kan komma igång.

Då kylan kommer, ökar behovet av el i och med att det krävs mer uppvärmning. Detta innebär att man tror att elpriset kommer stiga och många väljer nu att binda sitt elpris, för att vara på en säkra sidan. Många väljer också att binda sitt elpris, då elpriset har varit på en riktigt låg nivå och man då kan få möjlighet till ett lågt elpris en lång tid framöver.

2014 förutspås bli billigare

Marknaden förväntar sig att elpriset blir billigare 2014 än 2013. Detta beror i första hand på att vattenkraftens magasin har fyllts på så bra. Vattenkraften står för ca 50 % av elen i Sverige och därför påverkar mängden nederbörd elpriset i stor utsträckning.

 

Vädret avgör elpriset

På flera olika sätt är det vädret som avgör vilket elpris det blir under året.

Billigare el med mycket regn

Vi tycker oftast inte om regn. Vi önskar hellre sol och värme. Men regnet fyller på vattennivåerna i landet. Något som är mycket avgörande för vattenkraften. Vi har haft en relativt torr sommar och höst och nu är det helt enkelt lite vatten i älvar, åar och floder till vattenkraften. Samtidigt har oktober varit regnigt och milt, vilket har sänkt elpriser. Vattenkraften står för ca 50 % av Sveriges elproduktion och förutsättningarna för vattenkraften är därför mycket avgörande för elpriset i stort.

Elpriset spelar stor roll hur mycket pengar du sparar med en värmepump. – Mer om värmepump, pris och besparing

Väderprognosen påverkar elpriset

När elpriset bestäms är därför väderprognoserna viktiga. Utlovas mycket regn, kan elpriset sjunka, medan uppehåll gör så att priserna stiger. Väderprognosen påverkar dels det rörliga priset, men även om du vill binda ditt elpris tar elbolagen i lite extra om de är osäkra på tillgången på el.

Vädret påverkar inte bara vattenkraften

Samtidigt som vattenkraften vill ha regn, påverkas annan elproduktion av annat väder. Vindkraften är effektivare när det blåser. Solkraften är effektivare vid sol.

Dessutom påverkar temperaturen hur mycket el som går åt i Sverige. Om vädret är milt, går det helt enkelt åt mindre energi och då klarar vi oss även med låga vattennivåer.

Vår nya blogg!

Välkommen till vår nya blogg! Här kommer vi att skriva om elpris och annat som rör energi- och elmarknad. Målet är att du ska kunna få viktig information runt sådant som rör elpris och el.

Vi ska försöka hålla oss uppdaterade runt nyheter om elpris, men också forskning och utveckling när det gäller energisparande produkter och tjänster. Hoppas att du hittar något som du har nytta av!