Miljö

El och miljö hänger ihop. Produktion av el har vanligen stor påverkan på miljön och därför är en minskning av elförbrukningen alltid bra. Dessutom sparar du pengar, om du gör av med mindre el. Det finns också val du kan göra för att använda dig av bättre (förnyelsebar) energi i hemmet.

Bättre elval

Många elhandelsbolag tillåter dig att betala lite extra för att använda exempelvis vindkraft. Då betalar du lite extra för varje kilowattimme och elhandelsbolaget ser till att de köper in en tillräckligt stor andel vindkraft för att täcka upp den biten. Du får alltså inte exakt den elen som kommer från vindkraftsverket, men det garanteras att så mycket el som du gör av med kommer från just vindkraft.

Man kan också välja att köpa andelar i ett vindkraftverk. Små lokala vindkraftverk (alltså ett litet vindkraftverk på tomten) är fortfarande mycket ovanliga i Sverige och syns mest på sommarstugor, då de är såpass dyra att det inte lönar sig om man har möjlighet att köpa el från elnätet.

Ytterligare alternativ är att installera solpaneler och på så vis producera egen el. Här finns en del erbjudanden och bidrag man kan hoppa på och man kan dessutom sälja el tillbaka till elhandelsbolagen, om man producerar mer än man behöver under soliga dagar.

Uppvärmning den stora boven

Den största boven i dramat, brukar vara uppvärmningen. Vanligen går runt 60 % av elförbrukningen i ett vanligt hem till just uppvärmning. Genom att minska den kostnaden kan man alltså minska sin totala elförbrukning markant.

Ett alternativ är att installera en värmepump. En värmepump hämtar energi från förnyelsebara energikällor – värmen i luft, vatten eller mark. Viss el krävs för att driva processen, men man kan vanligen spara mellan 40-75 % av uppvärmningskostnaderna beroende på vilken värmepump man väljer.

För att spara energi på uppvärmningen kan man också förbättra isoleringen och exempelvis byta fönster till tre-glas eller installera fönstermarkiser, som täcker fönstren under natten och ger extra isolering.

Energibesparing i hemmet

Förutom uppvärmningen kan man naturligtvis även titta på annan energiförbrukning i hemmet. Exempelvis kan du:

  • Byta till mer energisnåla glödlampor
  • Byta till mer energisnåla vitvaror
  • Stänga av tv och dator helt och hållet istället för att lämna dem på standby
  • Dra ur laddare, när du inte laddar något
  • Använda vattenkokare till att koka upp vatten istället för spisplattan
  • Duscha snabbare och svalare

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *