Låga elpriser

Just nu är det låga elpriser. Samtidigt är skillnaden mellan olika elbolag stor, så även om elpriset är lågt kan det löna sig att se över sitt elavtal.

Gynnsamt väder bakom lågt elpris

Den största anledningen bakom det låga elpriset är vädret. Under hösten har det varit milt och det milda vädret hänger i. Vid milt väder blir efterfrågan på el lägre. Samtidigt har det varit mycket nederbörd, som gynnar vattenkraften och mycket blåst, så vindkraften har producerat mycket el.

Andra faktorer bakom lågt elpris

Även om vädret är den största faktorn bakom det låga elpriset, finns det fler. Kärnkraften fungerar bra, även om två reaktorer för närvarande är avstängda och en kör med mindre kapacitet.

Priset på kol och olja sjunker, vilket gynnar elpriset. Dessa energikällor är inte så viktiga för Sveriges elproduktion, men påverkar de längre fastprisavtalen, som i större utsträckning påverkas av det ekonomiska läget i världen. Samtidigt har svenska kronans värde sjunkit något mot andra viktiga valutor, vilket har haft en negativ inverkan, även om det har varit billigt att importera el.

Elpriset förväntas bli högre 2015

Under 2015 förväntas elpriset gå upp. 2014 var helt enkelt ett ovanligt billigt år på elprismarknaden. Faktum är att elpriset 2014 var hälften mot elpriset 2010. Dessutom har energiskatten ökat från 29,3 öre/kWh till 29,4 öre/kWh. För ett hushåll med en årsförbrukning på 20 000 kWh uppskattas elen kosta ca 800 kronor mer 2015.