Förhållandevis låga elpriser

Den milda vintern har gett förhållandevis låga elpriser. Nu under mars månad ligger elpriserna både under det normala och efterfrågan på el är också mycket låg.

Gott om el och låga priser

Just nu är läget på elmarknaden stabilt. Elanvändningen är låg till följd av det milda vädret. Samtidigt är vattenförråden, som har så stor påverkan på de svenska elpriserna,, välfyllda till följd av vinterns rikliga nederbörd. Även tillgången på vindkraft och kärnkraft är god.

Ny uppgifter rörande fjärde kvartalet 2013

Nyligen publicerade Energimyndigheten nya uppgifter för fjärde kvartalet 2013. Uppgifterna gäller främst elpriser, men också vilka avtal folk tecknade.

Priserna var följande (2-års avtal):

Lägenhetskund: 54,1 öre/kWh

Villakund utan elvärme: 47,3 öre/kWh

Villakund med elvärme: 43,9 öre/kWh

Tillsvidarepriserna dyrast

Som vanligt ligger tillsvidarepriserna i topp. Tillsvidarepriset för en villa med elvärme låg i december 2013 på 66,8 öre/kWh. Antalet personer med tillsvidarepris sjönk något under förra året, men det är fortfarande över 15 % av elanvändarna som har dessa onödigt dyra avtal.

Rörligt eller tidsbundet?

Förra året valde allt fler i Sverige att köpa el via rörligt elpris istället för tidsbundna avtal. I slutet av året var båda alternativen lika vanliga på 37,7 %. Året innan vid samma tid var tidsbundet betydligt vanligare med 42,6 % samtidigt som rörligt endast låg på 32,2 %.

Samtidigt visar ny statistik från Vattenfall att antalet personer med fast avtal ökade markant under första halvan av mars. Elpriserna ligger lågt och man tror att detta är anledningen, men kanske också att kunderna vill ha trygghet och kontroll på sina utgifter. Första halvan av mars valde hela 84 % av de som tecknade avtal hos Vattenfall att göra det i form av ett fast avtal, en ökning med 10 procentenheter jämfört med året innan.

Fler elleverantörsbyten

Byten av elleverantör har också ökat det senaste året. Ökningen låg på runt 10 % för det sista kvartalet jämfört med samma kvartal föregående år. För hela förra året ökade antalet byten med 8 %.