Billigt slut 2013, dyr början 2014

Den som hade rörligt elpris i slutet av 2013, har förmodligen sparat en del pengar. Elpriset var det lägsta för december sedan statistiken började föras 2006.

Gynnsamma förutsättningar

Ett antal gynnsamma förutsättningar samspelade under december månad och pressade ner elpriset. Vädret var mycket milt, vintern kom sent. Kärnkraftsproduktionen var stabil och vattenkraftens magasin förbättrade sina nivåer, vilket utlovar god tillgång på el på längre sikt.

Sammanlagt blev 2013 lite dyrare

Medelpriset för hela året var något högre 2013 än 2012. 2013 landade på 34,1 öre/kWh. Den största anledningen till att elpriset ökade, var problem med vattennivåerna för vattenkraften under delar av året. Ett problem som fick elpriset att öka.

Med kylan kan elpriset nu stiga

Nu har kylan kommit och detta innebär att elpriset nu riskerar att skjuta i höjden. Exempelvis har många vattenkraftverk i södra Sverige tvingats stänga, då isvallar och issörja har stoppat upp vattenflödet. Denna typ av isbildning är ovanlig och förväntas avta de närmaste dagarna, så att produktionen åter kan komma igång.

Då kylan kommer, ökar behovet av el i och med att det krävs mer uppvärmning. Detta innebär att man tror att elpriset kommer stiga och många väljer nu att binda sitt elpris, för att vara på en säkra sidan. Många väljer också att binda sitt elpris, då elpriset har varit på en riktigt låg nivå och man då kan få möjlighet till ett lågt elpris en lång tid framöver.

2014 förutspås bli billigare

Marknaden förväntar sig att elpriset blir billigare 2014 än 2013. Detta beror i första hand på att vattenkraftens magasin har fyllts på så bra. Vattenkraften står för ca 50 % av elen i Sverige och därför påverkar mängden nederbörd elpriset i stor utsträckning.